BLUP-Energi

Hvis du ønsker at få en nyhedsmail eller du vil deltage med indlæg til debatten og ikke bruger facebook er, må du meget gerne sende din mail adresse til blupenergi@4733.dk

Hvis du vi deltage i arbejdet i gruppen, må du meget gerne tilmelde dig via mailadressen, og vi vil så kontakte dig.


BLUP-Energi - 4733 - Grøn omstilling

Gruppen er formelt sat på "Standby" og gået i dvale, hvis andre vil føre arbejdet videre eller der opstår nye muligheder kan den "vækkes" til live igen

Email adressen er fortsat åben og læses af lokalrådet's sekretær som også er behælpelig med kontaktformidling, hvis/når behovet opstår 

Gruppen der arbejder med BLUP - Energi - 4733 - Grøn omstilling er
Jesper Andersen, Morten Brønnicke, Charlotte Roest og Ole B. Nielsen,

der er plads til flere så hvis du har lyst til at være med eller du bare ønsker mere information, så send os en mail på: blupenergi@4733.dk


Dette er en gruppe forankret under
Lokalrådet Tappernøje, Snesere - og Everdrup sogne

Seneste nyt. opdateret den 12.11.2023

Statusmail november 2023 som kan ses her.
Gruppen har bestuttet at projektet lægges i dvale, da vi ikke har opnået den opbakning vi havde håbet på. Hvis andre på et tidpunkt vil overtage dette projekt vil alt materiale som vi har samlet være tilgængeligt, så der er noget at bygge videre på.


Nabovarme i Næstved kommune, hvad er det og hvordan
Flyer omdelt i april 2023 findes her

Næstved kommune har den 26. april afholdt varmemesse, se oplæg her
Nyhedsmail nov. 2022 findes her

Borgermøde i Everdrup Samlinghus, lidt fra mødet
hvor vi blev præsenteret for muligheder og måske fællesløsninger
Referat og præsentation kan du læse her

Du kan tilmelde dig, hvor vi prøver at få et overblik over interessen for fællesvarme eller andre løsninger. Du får samtidig nyhedsmail, direkte i din indbakke.

Da vores område består af større og mindre områder, findes der forskellige løsninger som kunne være aktuelt for netop dig


Der er kommet nogle links som kunne være interessante for dig 

Tilmelding til os omkring din interesse for tilslutning til Fællesvarme eller altenative løsninger

Vi har indsat nogle spørgsmål i beskedformularen, som er af intersse for os for at se på interessen for projektet og om vi skal gå videre med det.
Da der måske findes flere forskellige muligheder, og vores områder er vidt forskellige kan der komme forslag til forskellige løsninger.

Når vi har fået det første overblik, vil der komme informationer om resultatet.
Hvis det bliver positivt, vil der efterfølgende blive lavet informationer, måske yderligere informationsmøder, mere specifikt for de enkelte områder

Lidt hjælpeforklaring til formularen:

Der er felter mærket med * dette er felter som skal udfyldes.
Feltet Varmeplans område er navnet på området fra Næstved kommunes varmeplanskort. Dette kan med fordel udfyldes, hvis I kender det eller finder det på kortet.
Hvis I ikke er med i et område allerede nu, så tilmeld jer alligevel, da nogle af områderne, ikke er logiske, eller der måske findes alternative løsninger, som I kunne få glæde af.

Dine oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke uden dit samtykke.
Disse informationer bruges kun for at få et overblik om interessen for muligheden til at komme videre

Tilmeldingen er IKKE bindende, og tjener kun det formål,
at vi ønsker at se på muligheder, som I senere vil blive præsenteret for hvis der er interesse.


 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel varmepumpe
Jordvarme
Termonet
Andet (beskriv i feltet under)
 
 
 

Næstved kommune, information om Nabovarme


Ifm. Næstved Kommunes varmeplaner og omstilling fra fossil energi til varmepumper er der lavet en pulje som kan søges til undersøgelse af muligheder for Nabovarme. I kan læse mere om dette her
Vi i BLUP energi gruppen kan sikkert også hjælpe med spørgsmål. I er derfor altid velkomne til at kontakte os

Referat fra Borgermødet den 9.nov. 2022 i Everdrup Samlingshus

Der er her et referat fra borgermødet for dem dem ikke kunne deltage.
Alle indlæg ved borgermødet er her, så I selv kan gå på opdagelse i dem.

Har I spørgsmål, som I ikke får svar på her så kontakt os, og vi vil forsøge at give jer et svar eller finde svar, hvis vi ikke kender det

Tak til deltagerne ved Borgermødet i Everdrup

Tak til alle oplægsholderne ved Borgermødet, og tak til alle deltagere.
Jeg syntes vi fik en rigtig god aften, hvor vi blev "klogere" på mange af de spørgsmål som "svæver i vinden" ifm. omstillingen fra fossil- til VE (el) energi.

Til alle jer som deltog og som måske ikke allerede har tilmeldt sig på vil jeg opfordre jer til at gøre det, så I får nyheder direkte i jeres indbakke, og ved at svare på de få spørgsmål vi beder om, kan I hjælpe os med at finde ud af hvilke løsninger, vi skal arbejde videre med.

Det er ikke noget vi kan gøre alene, vi har brug for Jeres hjælp.
Del derfor meget gerne Jeres oplevelser fra mødet, med Jeres naboer og andre som kan være interesseret.

Vi håber at Borgermødet gav jer inspiration til fortsat at være med på "rejsen" fra fossil energi til VE (el)

Der er ikke nogen færdig løsning; men flere mulige løsninger, og de kommer ikke af sig selv, og vi skal derfor i fællesskab prøve at finde løsninger, som dækker vores behov for fremtiden

Vi forsøger at samle informationer her på siden, som kan være til gavn for omstillingen

Venlig hilsen Blup Energi gruppen og Lokalrådet Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne

INDKALDELSE TIL BORGERMØDE


Nye varmeløsninger og lokale energikilder?
Hvad kan vi mon gøre sammen?
Kan vi mon skabe nogle fællesløsninger?


For at finde svar har "Lokalrådet og BLUP-Energi" derfor inviteret forskellige interessenter.

Både Næstved Kommune, Næstved Fjernvarme, Affald Plus og Enova Energi - kigger forbi med hver deres oplæg.

Borger- og informationsmødet finder sted i Everdrup Samlingshus
den 9. nov. 2022 kl. 18.30


Håber vi ses, så vi sammen kan blive klogere på, om vi kan hjælpe hinanden og den grønne omstilling lidt på vej
Alle er velkomne


Mulige løsninger for omstilling fra Fossil energi til Vedvarende Energi (el), Links til nyttige sider
Der findes mange forskellige løsninger til energiforbedringer og omstilling

Dette er på ingen måde en komplet liste; men når der findes "relevante" informationer, vil de blive omtalt her på siden, da informationsniveauet efterhånden er meget stort fra leverandører og andre kilder.

De følgende links kan være et godt sted at starte:
Videncenter for energibesparelser i bygninger

Spar energi er fra energistyrelsen, og giver et overblik over forventet besparelse
Energitjenesten
tilbyder uvildig og skræddersyet rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi.Termonet - en mulig løsning for landsbyer


Termonet - en lille præsentation, fra Søren Skjold Andersen, Termonet Danmark,
hvor han præsenterer mulighederne for termonet i landsbyer 


Du kan få meget mere at vide på deres hjemmeside, hvor der også ligger forskellige cases om termonet,
som er værd at "dykke" nærmere ned i.


Der er udgivet en lille håndbog om termonet, denne er værd at kigge nærmere i.

Hvis du måske kunne få lyst til at lave dine egne beregninger for termonet findes dette program, som giver et overblik over muligheder

Nyheder BLUP-Energi - 4733 - Grøn omstilling

BLUP Energi - 4733 – Grøn omstilling        Statusmail nov. 2023

Gruppen har nu været i gang siden foråret 2022, der har været afholdt borgermøde i nov. 2022, hvor der kom en del gode input til det videre arbejde, som bl.a. var et møde med Energinet omkring de muligheder der kunne være for energi fra kompressorstationen ved Everdrup. Ved dette møde deltog også Affald Plus, som har vist interesse for måske at hjælpe, hvis det blev til et projekt.

Vi har i løbet af foråret / sommeren 2023 deltaget i adskillige webseminarer mv. for at se på muligheder for at finde en løsning, som kunne bruges hos os, dog uden et brugbart resultat.

I sommeren 2023 lagde vi en folder i postkassen hos alle husstande i vores område, dette på et tidspunkt hvor Næstved kommune havde en pulje der kunne søges, som hjælp til at finde en løsning på mindre fælles varmeløsninger ( nabovarme), som vi havde håbet kunne hjælpe os videre.

Ifm. omdelingen af folderen, havde vi håbet på flere tilbagemeldinger end vi fik ind. Derfor blev det ikke muligt at komme i gang med bare et enkelt ”pilot projekt” pga. manglende interesse.

Vi har i gruppen drøftet, hvad vi har gjort forkert og hvad der skal til for at komme videre med evt. fællesvarme, og ifm. dette er vores konklusion at enten er tiden ikke moden til fællesløsninger pga. områdets sammensætning eller fordi mange allerede har fundet deres egen løsning og derfor ikke har interesse  i projektet.

Vi i gruppen har derfor besluttet at den nedlægges, eller udvides med andre, som kan komme med frisk inspiration.

Hvis gruppen nedlægges og andre på et tidspunkt vil ”tage handsken op” vil alt det materiale som vi samlet sammen blive gemt og kan overdrages til andre som vil forsøge igen med et projekt, måske i en anden form.

Det har været en spændende tid, hvor vi i gruppen har lært en masse; men desværre blev opbakningen ikke så stor, som vi havde håbet på.

Tak til alle som gav sig tid til at svare på vores spørgeskemaer og deltagelse i borgermøde mv.

Med venlig hilsen
BLUP – energi – 4733 Grøn omstilling

En gruppe forankret under Lokalrådet Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne.17.11.2022 - nyhedsmail - hvis du ikke får den i din indbakke så tilmeld dig her

Nyhedsmail nov. 2022 fra BLUP-4733-energi-Grøn omstilling

 

Gruppen har nu arbejdet med et borgermøde, som fandt sted i Everdrup Samlingshus den 9, nov. 2022

På mødet var der fagpersoner fra Næstved kommune, Næstved Fjernvarme, Affald Plus, Enova Energy ( Andel energi) og Gate21- Grøn omstilling Sjælland.

På linket BLUP_energi_referat_borgermoede_09112022_Evedrup_Samlingshus.pdf (4733.dk) kan du læse referat fra mødet og på linket PowerPoint-præsentation (4733.dk) kan du se eller gense præsentationen fra borgermødet.

 

Gruppen arbejder videre  med de oplysninger vi har fået tilbage fra jeres tilmeldinger, og vi vil meget gerne have at I tager en snak med jeres naboer og andre , som måske ikke deltog eller havde muligheden for at deltale i borgermødet, og opfordre dem til at tilmelde sig, hvis de ikke allerede har gjort det.

Jo flere som tilmelder sig, jo bedre kan vi se på de forskellige interesse områder, som I har.

Tilmelding er på linket  BLUP-Energi | 4733.dk og dette er på ingen måde bindende.

 

Måske der allerede nu er nogen af jer som har lyst til at bidrage med arbejdet ? Tiden I vil bruge bestemmer i selv, så det kan både store og små bidrag; men vigtigst af alt er det at I også bliver aktive, da vi som styregruppe ikke har mulighed for at gøre det selv.

 

Følg med på hjemmesiden, da vi der løbende lægger ting som er relevante, når vi finder noget nyt.

 

Vi håber på at komme videre med dialog til forskellige interessenter, som kan hjælpe os i det videre arbejde, som gerne skal flytte os fra fossil- til vedvarende energi (el)

 

Kun sammen kan vi komme videre og vi håber I vil hjælpe os.

 

Kommunen afholder et Mini Klimatopmøde den 24. nov. på Korskilde bibliotek programmet kan ses på 

Tappernøje Infoside (4733.dk) og i må meget gerne tilmelde jer på  mail til Anette Moss amoss@naestved.dk

Tilmelding er ikke et krav; men ønskeligt pga. kaffe mv.

 

Med Venlig hilsen

BLUP - Energi-4733-Grøn omstilling

en del af Lokalrådet Tappernøje, Snesere- og Everdrup sogne

hjemmeside : BLUP-Energi | 4733.dk

hjemmeside : Lokalrådet - Lokalområde Tappernøje og omegn (maerktappernoeje.dk)

 

PS: Ønsker du ikke mere at modtage mails fra os, så send os venligst en besked med afmeld og vi fjerner dig fra maillisten


14.11.2022
Der har været afholdt borgermøde i Everdrup Samlingshus
Du kan se et lille referat her og indholdet af præsentationen ved mødet her (præsentationen er stor så hav lidt tålmodighed mens den hentes)
 

18.10.2022
Vi er nu kommet så langt med vores kortlægning at det er besluttet at afholde borgermøde den 9. nov. 2022 i Evedrup Samlinghus.

Mere info vil komme; men hvis I tilmelder jer til vores nyhedsmail, på blupenergi@4733.dk, vil der komme yderligere information direkte i jeres mailbox.

Vi håber mange vil deltage, da vi på aftenen vil se om det er muligt at få nogle fællesvarme løsninger i gang. Der er flere muligheder som der vil blive orienteret om.Forår 2022

Næstved kommune er ved at udarbejde er ny varmeplan, i forbindelse med denne plan har vi set lidt på nogle alternative løsninger, bl.a.Termonet, som der kan ses mere om her. Vi vil forsøge at se på hvilke muligheder, som kunne komme i spil.
Der vil fremover blive mere information her, når vi kommer længere i denne proces.Lokalrådet har afgivet et høringssvar som kan læses her