Bestyrelsen

Bestyrelsen

Forsamlingshuset´s vedtægter kan ses her


Bestyrelsen konstitueret som følgende:


Formand Lis Nielsen tlf. 20 37 49 45 email: lan@mail.tele.dk

Næstformand Dorthe Dall   

Kasserer Jesper Møller   

Sekretær Ole B. Nielsen   

Bestyrelsesmedlem Susan Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Mikael Pederesen   

Bestyrelsesmedlem Linda Møller


Beretninger og regskaber kan ses her


Referat fra generalforsamling 2018

Regnskab for 2017

Formandens beretning for 2017


Referat fra generalforsamling 2017

Regnskab for 2016

Formandens beretning for 2016


Referat fra generalforsamling 2016

Regnskab for 2015


Referat fra generalforsamling 2015

Regnskab for 2014


Referat fra generalforsamling 2014

Regnskab for 2013

Formandens beretning for 2013


Referat fra generalforsamling 2013

Regnskab for 2012  - Budget 2013

Formandes beretning for 2012


Referat fra generalforsamling 2012

Regnskab for 2011 - Budget 2012

Formandens beretning for 2011


Referat fra generalforsamling 2011

Regnskab for 2010 - Budget 2011

Formandens beretning for 2010

Ole Bent Nielsen © 2015