Vindmøller St. Røttinge

Store vindmøller ved St. Røttinge

Information om foreningen kan ses her:

Vedtægter - Bestyrelse - hvordan bliver jeg medlem ?

 

Alfred Thomsen har oprettet en facebookgruppe som støtter op om foreningen i St. Røttinge, gruppen kan findes her

Link til Facebookgruppen

Officiel udtalelse vedr. oplevelsen som vindmøllenabo

modtaget fra foreningen mod kæmpevindmøller maj 2017

 

FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE

2016

 

1.Kan I høre møllerne?

Det er ikke uinteressant, om vi kan høre møllerne.

Dét er derimod den lyd, vi ikke kan høre, som påvirker fysik og psyke på længere sigt, der er den mest skadelige.

Vi taler her om langtidsvirkninger af lavfrekvent- og infralyd.

Lydløs støj kan sammenlignes med bakterier. Vi kan ikke se dem, men vi ved, at de er der.

Langtidsvirkninger ses især hos mink, hvor der fødes

vanskabte hvalpe, og de voksne mink har ændret adfærd i forhold til før møllerne kom op.

Hvorfor laver man ikke forskning af lyds påvirkning på dyr og mennesker?

Det burde være rimeligt simpelt at lave forsøg, i stedet for statistiske beregninger.

 

2.Skal vi have vindmøller i Danmark?

Det kan vi sagtens. Reglerne skal blot ændres. Vindmøller er at sidestille med industri, blot i luften, og bør derfor være sidestillet med anden støjende industri. Støjen skal måles, ikke beregnes, og afstand til nærmeste beboelse skal være mindst 10 x møllehøjde. Der skal føres uvildig kontrol med støjniveauet.

I Irland er der blevet lovgivet om møllernes ”ret” til at støje, og møllerne skal stå stille en del af natten og på udvalgte helligdage.

 

3.Hvad med sundhedsundersøgelsen foretaget af Kræftens Bekæmpelse (KB)?

Den afventer vi, men førende eksperter fra KB har allerede været ude at sige, at der ikke kan konkluderes på den kommende rapport, da der er for lidt materiale fra de store møller, som kun har været i drift i et kort åremål.

 

12. juli 2015 - Siden er under revision pga. af fejl efter omlægning af hjemmesiden. Derfor findes den gamle side her

Siden er ikke køn men indholdet er der så det er muligt at finde informationerne

Fredag den 29. maj 2015 modtog vi afslag på vores klager over mølleopstillingen ved St. Røttinge fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Et afslag, der hvilede på Næstved Kommunes skøn, antagelser og vurderinger – en meget politisk afgørelse.

På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet, at Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge fortsætter på ubestemt tid. Årsagen til denne beslutning er, at vi ikke på nuværende tidspunkt kender konsekvensen af naboskabet til kæmpevindmøllerne. Vi er for nærværende beskyttet godt i St. Røttinge landsby på grund af høje træer med masser af blade på. Først til efterår og vinter når vi ikke længere har denne beskyttelse, må vi se, hvad vi så bliver udsat for.

Derfor kommer der heller ikke en officiel udtalelse fra Foreningens side, om hvad vi oplever, da det vil give et helt forkert øjebliksbillede. Først når vi har gennemlevet mindst 12 måneder med naturens vekslen, kan vi sige noget seriøst om ”naboskabet”.

Vi vil foretage en registrering af, hvad naboerne oplever på krop og sjæl, så vi har en dokumentation, vi kan fremlægge.

Derfor opfordrer vi alle, der mener, at de oplever gener fra vindmøllerne om at kontakte Foreningen, uanset om man er medlem eller ej.

 

Med venlig hilsen

Jytte

 

16. april 2015 - Der har været en artikel i sjællandske hvor Jytte Pein Møller forstæller lidt om de genvordigheder der er mht. opstilling af møllerne som jo er godt i gang og hvor der stadig ikke er nogen afklaring fra naturklagenævnet. Men møllerne er sat op og de kommer jo helt sikkert ikke ned igen uanset hvad udfaldet bliver. En ganske strategisk beslutning fra vindmølleopstiller.

Hele artiklen kan læses her

 

9. april 2015 har TV øst været på besøg, da der jo er god gang i byggeriet, på trods af af der stadig ïkke er kommet en endelig afgørlse fra Naturklagenævnet

link til TV øst udsendelse her

 

26. marts 2015 - Status på byggeriet af møllerne - fra en artikel fra Sjællandske

 

Der er nu godt gang i opsætningsen selv om der stadig ikke er kommet en godkendelse fra Naturklagenævnet, så enten håbes der på at denne godkendelse kommer eller vindmølle opstilleren senere kan få tilgivelse, hvis godkendelse ikke kommer, det er modigt gjort.

Veje og fundamenter er etableret ude på det nye vindmølleområde og mølletårn 3 er ved at blive rejst i skrivende stund. Dette til trods for, at der IKKE foreligger en afgørelse på klagerne over møllerne fra Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Rigtig mange tror, at der er givet grønt lys for opstillingen af møllerne. Der er der IKKE. Mølleopstiller satser på, at han får tilladelse eller dispensation.

 

Der foreligger ej heller nogen erstatningsopgørelse for de berørte ejendomme mht. værditab, så St. Røttinge og omegn er i en særdeles ubehagelig venteposition.

 

Med venlig hilsen Jytte Møller

 

Referat fra foreningens generalforsamling den 2. februar

 

10. jan. 2015 - Der er kommet en del information om lavfrekvensstøj, og de gener de medfører. Jyllandsposten har samlet en del her.

Denne side opdateres af Ole B. Nielsen,

sammen med Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne ,

og Foreningen mod Kæmpe Vindmøller ved St. Røttinge

Ole Bent Nielsen © 2015