Lokalrådsmøde 22. aug. 2018

Referat fra lokalrådsmøde onsdag d. 22. august kl. 18.00  ved Naturbasen, Folkeskoven

Dette møde startede med et godt traktement.


1.Godkendelse af referat fra sidste møde og dette mødes dagsorden

Godkendt


2.Meddelelser fra formanden

Karin har deltaget i indstillingen af forening til Fladså Prisen. Det er 2. år af 3, hvor prisen på 10.000 kr uddeles ved ”Aktiv fritid til Fladså”. I 2018 foregår det 31. august ved Fladså Hallen.


3.Meddelelser fra kassereren. 


4.Retningslinjer for uddeling af ubrugte driftsmidler fra lokalrådet.

Ved årets begyndelse skal der mindst være 10.000 kr. Hvis der er mindst 5000,- i overskud, vil det blive offentliggjort, at der kan søges om bidrag/donationer på max. 1000,- kr.

I august vil samme vi gennemføre samme procedure ved mindst 5000,-.


5.Dialogmøde med Landdistriktsudvalget 24. september kl. 17-18 med temaerne: Stiforbindelser og muligheder for aktiv ferie, overnatningsmuligheder, seværdigheder og oplevelser samt indkøbsmuligheder. Hvordan forbereder vi os bedst muligt på mødet?

Der skal mødes med både Lokalrådet for Fladså og Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup.

Foregår i Everdrup Forsamlingshus.

Vores lokalråd er en samling mennesker/ildsjæle, der er engageret i mange andre lokale foreninger med mange udadrettede aktiviteter. Lokalrådet støtter disse engagementer.

Beslutning:  Vi starter 4 tråde på fb for kortlægning af følgende:

Seværdigheder og oplevelser - AnneGrete

Overnatningsmuligheder - Pernille

Indkøbsmuligheder – Karin

Stiforbindelser -   Nina

Lave en tråd på vores fb-side for Lokalrådet, som kan deles videre på andre sider, for at indhente oplysninger.


Forslag til formulering til fb:

(Den første sætning udskiftes med de forskellige hovedpunkter)


Hvad har vi af indkøbsmuligheder, gårdbutikker, caféer, spisesteder, nips og alt muligt andet her i vores område?   

Det er Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup, der spørger.

Vi ønsker at lave en kortlægning af mulighederne i vores dejlige område. Vi får nemlig besøg af Landdistriktsudvalget, der arbejder på at udvikle landområderne i Næstved Kommune. Og her har vi brug for jeres hjælp. Skriv en kommentar. Sæt et link på, hvis der er et. Send en pb til Lokalrådet, hvis man helst vil det.

Landdistriktsudvalget skal udarbejde forslag og initiativer, der skal styrke bosætning, servicering og udvikling uden for Næstved by. Forslagene vil blive forelagt andre relevante politiske udvalg, og sammen skal man få initiativer og forslag gjort til virkelighed.

Udvalgets arbejde skal foregå i tæt samarbejde med lokalråd, lokale foreninger, borgergrupper og beboere i landområderne og landsbyerne.6.Møde mellem formænd for lokalråd og formænd for politiske udvalg torsdag den 30. august kl. 16-18 med henblik på at styrke dialog og samarbejde samt afstemme forventningerne til kommunens borgerinddragelse og den gensidige kommunikation. Hvilke ønsker har vi til dialog og borgerinddragelse?

Nina deltager.

Alt hvad politikerne sender i høring om tiltag, der berører vores lokalområde, skal det sendes direkte til lokalrådet. Der ønskes viden om generelle ting. Institutioner, busforbindelser, infrastruktur mv.

Hvem forholder sig til høringssvarene? Hvem svarer på høringssvarene? Har borgeren ikke behov for svar? Hvordan får vi givet borgerne følelsen af at blive mødt og hørt?

Hvis beslutningen allerede er taget, hvorfor bliver vi spurgt?

Viden om større eventer: fx cykelløbet. Der kunne have været større bevågenhed om området og bedre info om lukkede veje. Lokalområdet følte sig glemt.


7.Arbejdsgruppe: Tryghedsambassadører. 

Nina skriver på fb, at der ligger et nyhedsbrev fra politiet vedr. tryghedsambassadørerne.

Det er endnu i opstarten.

Der opfordres til samarbejde med Natteravnene.


8.Trafikfølgegruppen.

Ønskes: God kollektiv befordring på alle dage i området.

Else kæmper stadig.


9. Kommunikationsplan/PR-strategi

Hjemmesiden ”Mærk Tappernøje”.   Siden skal opdateres. Der skal en ny lokalwebmaster/lokalgruppe. Der indkaldes til møde omkring it-kommunikation fra kommunen efter sommerferien.

Karin deltager i dette møde 13. september. Ole Bent har også stillet sig til rådighed.


Hvor skal vi lægge vores dokumenter? Hvordan kan vi få en side, der ikke er personafhængig.

Kan der laves et internt sted til bestyrelsen?

Der skal kunne linkes mellem MærkNæstved og MærkTappernøje10.Faste punkter:

Orientering fra:  Fladsåskolen, afdeling Korskilde,

Skolebestyrelsen: Charlotte har reageret vedr. buskort-priser, trafiksikkerhed, ventetid mellem busser.

Der er opsat en pavillon ved Fladså Skolen, da der er pladsproblemer. Hvordan kan Korskilde afdeling bruges bedre?

Børnehaver: Institutioner har været på besøg hos Musik over Præstø Fjord

Kornmagasinet: Har haft besøg af Natteravnene. Juletræet tændes 1. december.

Forsamlingshuset:

Musik over Præstø Fjord: Mange besøgende, god stemning og hygge.

Everdrup: Forsamlingshuset. Sognefest netop afholdt. Idrætsforeningen fylder 125 år.

Fortælling om cigarmagerens hus. Værkstedet står intakt på Teknisk Museum, Helsingør.

Snesere Bylaug: aktivt med sommerspisning. Tiltag med hjerteløbere.

Hjertestartere:

Askov Ridecenter

Tappernøje Dagskole

Brøderup Fitness


Andre aktiviteter?


11.Punkter til næste møde mandag d. 22. oktober kl. 19


12.Evt. 

Møde om Borgerbudgetter. Mandag d. 3. september kl. 19 på Næstved Bibliotek. Hvem har mulighed for at deltage?
Ole Bent Nielsen © 2017