Lokalrådsmøde 22. juni 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 22. juni 2015


Deltagere: Lars Rugaard, Tove Gurresø , Else Jensen,  Anita Pedersen , Peter Thorslund og Ole B. Nielsen

Afbud fra : Charlotte Roest, Rolf Voetmann og Anne Grete Kamilles


1. Godkendelse af referat fra seneste møde og dette mødes dagsorden

Referatet og dagsorden er godkendt


2. Meddelelser fra formanden

Pga. afbud fra formanden, orienterede sekretæren kort om punkter fra mødet den 17. juni.

der var en kort orientering med hensyn til Grøn Ordning, hvor det bl.a. blev diskuteret hvorvidt denne ordning håndteres helt retfærdigt, da der jo pga. af tidspres fra kommunal side ikke har været mulighed for at tilgodese de mest berørte som jo er borgerne i St. Røttinge. Der har været for kort tid til at samle projekter op.

Det er derfor vigtigt at vi får prioriteret opgaven med at få en oversigt over bylaug, foreninger mv. som findes i vores område.

3. Meddelelser fra kasserer

Der har siden sidste møde været udgifter til Rosengårdens aktivitetshus i forbindelse jubilæum

4. Nyt fra arbejdsgrupper

Tappernøje aktivitetspark:  Ikke kommet noget nyt. Charlotte og Anne Grete havde meldt afbud


Kollektiv trafik:

Else omtalte den nye Landflex ordning som træder i kraft 1. juli, og i forbindelse med denne er der flere ting som der ikke er tænkt på, Else arbejder derfor videre på at få justeret denne ordning så snart det er muligt. Der har været holdt møde i trafik følgegruppen.


Tågeskovgruppen Kæmpevindmøller:

Anita som følger denne gruppe har ikke noget nyt at tilføje fra gruppen


Folkeskoven, naturbase mv.:

Ingen nyheder til dette punkt

 


Musik over Præstø fjord:

Ingen nyheder til dette punkt


5. Bevilling af midler til Everdrup bylaug

Dette punkt er flyttet til mødet som er afholdt den 17. juni, hvor det blev besluttet at give Bylauget dele til deres nye grill i forbindelse med deres bålhus.


6 Næste mødes dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

2. meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra kasserer

4. Nyt fra arbejdsgrupper

5 Næste mødes dagsorden

6 Tid for næste møde

7. Eventuelt


7. Tid og sted for næste møde

Den 31. august 2015 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek

alternativt kan det være i Folkeskoven, såfremt vejret tillader det.

8. EventueltReferat skrevet af Ole B. Nielsen


Punkter til behandling på senere møder:

AGK: Flytning af byzone skilte mod nord i Tappernøje, så skiltet kommer til at stå nord for vejen mod Sjolte og Brøderup. Der skal udformes argumenter for hvorfor det er en god idé. Et argument kan være at der er kommet flere ”bløde trafikanter” efter åbning af Fakta. Dette har givet en større trafik området.

AGK: Tung trafik på Smidstrupvej, Cykelsti på Smidstrupvej.

Hvor kan det være ønskeligt at få cykelstier i området.

Nye tiltag i forbindelse med ændringer i planloven. Er der noget vi skal være opmærksom på ?


Ole Bent Nielsen © 2017