Lokalrådsmøde 17. juni 2015

Referat fra lokalrådsmøde den 17. juni 2015


Deltagere: Rolf Voetmann, Anne Grete Kamilles, Peter Thorslund og Ole B. Nielsen

Afbud fra: Lars Rugaard, Tove Gurresø , Else Jensen, Charlotte Roest , Anita Pedersen


1. Punkt på dagsordene er Grøn Ordning puljen.

Formanden havde indkaldt til dette ekstraordinære møde, da der i forbindelse med Grøn Ordning puljen er kommet en henvendelse fra Næstved kommune.

Midler fra denne ordning er kommet kommunen i hænde i forbindelse med etablering af vindmøllerne ved St. Røttinge.  Indholdet af denne ordning kan ses på http://energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Sider/default.aspx

Ordningen blev gennemgået, og ud fra den udmelding der er kommet fra Næstved kommune, er det projekter med et budget på min. 100.000 kr. , som kommer på tale. Lokalrådet har haft lidt kontakt til Tappernøje og Evedrup Forsamlingshus, som måske kan komme i betragtning. Endvidere har Everdrup Bylaug et ønske om at etablere en legeplads, og der er to færdige projekter i forbindelse med Vikinge langhus i Folkeskoven, samt etape to i Tappernøje aktivitetspark.

Disse projekter vil lokalrådet indstille til Næstved kommune, og der er ingen prioriteret liste. Lokalrådet støtter generelt op om projekter udviklet at borgerne i vores område, når disse projekter er at få tilflyttere og få vores nuværende beboere til at blive boende.

Desværre er det sådan at disse midler mange gange kommer, så det er vigtigt at få en hurtig indstilling af projekter, og derfor skal lokalrådet være bedre til at formidle information og opfordre borgere og borgergrupper, som arbejder med idéer at have projekter liggende, som hurtigt kan bringes videre i forbindelse med disse muligheder.

Lokalrådet har derfor brug for at få skabt kontakt til alle fora, for at hjælpe med at få disse idéer frem når muligheden findes.

Vi skal derfor have opprioriteret arbejdet med at få skabt en oversigt over bylaug, foreninger mv. som er i vores område.

På mødet blev det besluttet at Peter Thorlund skrev tilbage med vores anbefalinger til kommunen, da det pga. tidspres ikke var muligt for formanden.


 


2. Bevilling af midler til Everdrup Bylaug

Dette punkt var sat på dagsordenen til vores møde den 22. juni; men da Ulla gerne vil bruge tingene til Sct. Hans er dette punkt flyttet til dette møde.

Der er i forbindelse med indvielsen af legeplads i Everdrup lovet en gave fra Lokalrådet, i form af

noget griludstyr eller andet til deres nye bålhus

Ulla Malling har fremsendt et ønske til dette ca. 1500,-kr. , der er bilag med  på de dele der ønskes.

Disse midler blev bevilliget og Peter Thorslund kontakter Ulla Malling for øvrige formaliteter
Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Punkter til behandling på senere møder:

AGK: Flytning af byzone skilte mod nord i Tappernøje, så skiltet kommer til at stå nord for vejen mod Sjolte og Brøderup. Der skal udformes argumenter for hvorfor det er en god idé. Et argument kan være at der er kommet flere ”bløde trafikanter” efter åbning af Fakta. Dette har givet en større trafik området.

AGK: Tung trafik på Smidstrupvej, Cykelsti på Smidstrupvej.

Hvor kan det være ønskeligt at få cykelstier i området.

Nye tiltag i forbindelse med ændringer i planloven. Er der noget vi skal være opmærksom på ?Ole Bent Nielsen © 2017