Lokalrådsmøde 9. marts 2015

Referat fra lokalrådsmøde konstituering den 9. marts 2015

Deltagere: Lars Rugaard, Tove Gurresø , Else Jensen, Charlottte Roest , Anita Pedersen , Rolf Voetmann,

Ole B. Nielsen og Hans-Erik Pedersen ( revisor)

Alfred Thomsen ( kortvarigt som afgående formand)

Afbud fra : Anne Grete Kamilles og Peter Thorslund


Punkter på den udsendte dagsorden fik en ændret rækkefølge

1. Overdragelse af diverse fra afgående formand

Alfred havde et par punkter, som har fortalte var klaret. Dette er bl.a. en aftale om rygestop, som er aftalt med Tappernøje Forsamlingshus og Brøderup Fitness center. Han nævnte også kommende formandsmøde for lokalrådene den 13. april, vi skal der huske at informere om navnet på vores nye formand.

2. Konstituering af bestyrelsen.

Dette punkt blev til en længere dialog, hvor følgende konstituering blev besluttet.

Rolf Voetmann som er nyvalgt til lokalrådet indvilgede i at være formand med en klausul, at han får den nødvendige hjælp fra den øvrige bestyrelse. Den øvrige bestyrelse takkede Rolf og lovede ham den fulde opbakning og hjælp til posten som formand.


Bestyrelsen er konstitueret som følger:

Formand: Rolf Voetmann

Næstformand: Anita Pedersen

Kasserer: Peter Thorslund

Sekretær/ PR ansvarlig: Ole B. Nielsen

Bestyrelsen:

Anne Grete Kamilles, Else Jensen, Lars Rugaard, Tove Gurresø og Charlotte Roest


3. Fastsættelse af datoer til åbne lokalrådsmøder for det kommende år.

Følgende datoer er valg til åbne møder i 2015 :  27. april, 22. juni, 31. august, 26. oktober ,

og i 2016 den 25. januar , generalforsamling den 14. marts

Disse møder vil være på Biblioteket, såfremt andet ikke bliver bestemt.

Ole booker på biblioteket så snart referatet er godkendt.4. Eventuelt

Else orienterede om et møde hun har deltaget i med busfølgegruppen. Det er lidt ”op ad bakke” da der ikke pt. er besluttet hvordan kommende kollektiv trafik skal udformes. Der holdes møde den 23. & 24. marts og efterfølgende skal der måske gives et høringssvar fra os. Else har derfor bedt om et ekstra møde som afholdes den 30. marts


7. Tid og sted for næste møde

30. marts 2015 kl. 19.00 til 21.00 på Korskilde bibliotek


8. Dagsorden til kommende møde

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dette mødes dagsorden

2. Nyt fra busfølgegruppen – evt. et høringsvar

3 Tid for næste møde

4. Eventuelt


Referat skrevet af Ole B. Nielsen


Punkter til behandling på senere møder:

AGK: Flytning af byzone skilte mod nord i Tappernøje, så skiltet kommer til at stå nord for vejen mod Sjolte og Brøderup. Der skal udformes argumenter for hvorfor det er en god idé. Et argument kan være at der er kommet flere ”bløde trafikanter” efter åbning af Fakta. Dette har givet en større trafik området.

AGK: Tung trafik på Smidstrupvej, Cykelsti på Smidstrupvej.

Hvor kan det være ønskeligt at få cykelstier i området.

Nye tiltag i forbindelse med ændringer i planloven. Er der noget vi skal være opmærksom på ?


Ole Bent Nielsen © 2017