Formands beretning 2015

Generalforsamling / Borgermøde, 14.marts 2016.

Årsberetning 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------


1)  Præsentation af mig selv.

2) Afholdt otte Lokalrådsmøder, heraf 1 i Folkeskoven.

3) Undertegnede har desuden deltaget i fire Fælles-Formandsmøder med Kommunens øvrige Lokalrådsformænd og

9 forskellige  emne-møder.

4) Næstved kommune nedsatte en Trafik-følgegruppe, som Else Jensen er medlem af.

Else har gjort et fantastisk stort arbejde, for at redde den kollektive trafik i vores Lokalområde.

Jeg har deltaget i enkelte af disse møder. Her oplevede jeg en meget stor respekt for Elses viden og synspunkter på dette felt.

Det har ikke været nogen nem opgave at danse med Næstved Kommune og med Movias planelægning.

Rigtig mange borgere i alle aldre mærker konsekvenserne af de nye køreplaner.

Enkelte borgere har fejlagtigt troet at det var Lokalrådets planer der blev vedtaget.

Det er det bestemt ikke. Vi har blot haft høringsret.

5) Lokalrådet har også haft et medlem i følgegruppen omkring vindmøllerne i St. Røtting.

6) I marts måned fik Lokalrådet en henvendelse vedr. muligheden for at modtage en Landsby-pedel.

Denne mulighed glippede i 12'de time, fordi kommunens JobCenter var dårlig forberedt til denne sag. Rigtig synd for den berørte borger, der stod klar til at varetage jobbet.

7) Så har Lokalrådet også brugt en del tid på debatten om den nye skole-struktur.

Hvor vi med baggrund i mange borgeres henvendelser, i et høringssvar luftede vores skepsis overfor planen.

8) Som ny formand, har jeg været på visit i vores to dejlige børnehaver, ligesom jeg har haft et kort men godt møde med  Korskildeskolens nuværende leder.

9) I efteråret havde vi besøg af 12-14 Byrådsmedlemmer og en håndfuld embedsmænd.

En del borgere var ligeledes mødt op.

Inden det samlede møde, var delegationen på visit i Folkeskoven og i Aktivitetsparken.

Lokalrådet fik efterfølgende mange tilkendegivelser om at mødet var rigtig godt; og byrødderne var duperede over byens flotte tiltag.

10) Det er derfor på sin plads, at takke byens ildsjæle, for deres kæmpe-indsats for at få Aktivitetsparken og vores flotte Folkeskov op at stå. De har gjort et rigtig flot arbejde. Tak for det.

(og så skal vi ikke snakke mere om kommunens tidligere pip om at Folkeskoven en kort overgang var på kommunens salgsliste. Denne beslutning blev dog hurtigt trukket tilbage)

11) Jeg finder det også på sin plads at sige et stort tillykke til Anette Borbjerg Jensen, som blev kåret som årets ildsjæl 2015. Anette er blandt andet en rigtig dygtig og energisk fund-raiser.

Der skulle nu være skaffet midler til det omtalte vikinge-langhus som skal opføres i Folkeskoven.

12) En tragisk ulykke i krydset Brøderupvej/Landevejen satte gang i debatten om bedre trafiksikring af området. På Lokalrådet skrev i denne forbindelse til Teknisk Udvalg med forslag til forbedring af sikkerheden.

Der var lydhørhed, men der skete ikke rigtig noget.

Nu har jeg imidlertid ladet mig fortælle, at Teknisk Udvalg gerne vil inviteres ud til os, for at få en fornyet snak om trafiksikkerheden og for selv at besigtige området.

Den invitation vil snarest blive sendt.

13) Så vil jeg lige nævne, at vi også har reageret i forhold til Kommunens fuldstændig vanvittige skole-navne-leg.

Rigtig mange borgere ønsker at bibeholde skolens navn Korskildeskolen, som den har båret siden opførelsen

14) Og, lad os så lige huske at Tappernøje var blandt de tre bedste i TV-Øst's "Vis mig din Landsby"

Rigtig flot gået. Også her trådte byens ildsjæle også i karakter og havde arrangeret flotte indslag fra især Folkeskoven, Aktivitetsparken, ungdomsskolen og "Musik over Præstø Fjord".

15) Afslutningsvis skal jeg nævne, at Næstved kommune sammen med fire andre af landets kommuner er blevet udpeget til at være Kulturarvskommune 2015 - 2018.

I denne forbindelse skal der opbygges et Kulturarvsnetværk.

I dette arbejde skal tre af Lokalrådets medlemmer deltage.

Det bliver ret spændende.

16) Og, så lige en praktisk bemærkning: Der er gået lidt kage i tilmeldings-systemet til Stormødet "Et godt liv på landet", på Menstrup Kro, Tirsdag den 5. april 2016 kl. 17 - 20. Tilmeldingsfristen var sat til i morgen, men er nu forlænget til 20. marts.

Hvis der er nogen af jer der har tilmeldt jer via Kommunens hjemmeside, så tilmeld jer lige igen.

Jeg lægger et nyt link ind på Tappernøje- og Everdrupsiderne.

17) Senere i aftenens program, vil jeg orientere lidt om flygtninge situationen i Næstved Kommune,

og om oprettelsen af "Venligboerne" i Tappernøje.

18) Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske Natteravnene velkommen til Tappernøje/Brøderup;  er vidende om at de også er repræsenteret her i aften.

Til orientering:

Næstved Kommune skal i 2016 modtage 302 kvoteflygtninge, samt forventeligt ca. 250 - 300 familiesammenførte flygtninge.

Efter integrationsloven, har kommunen pligt til at anvise nyankomne flygtninge en permanent bolig. Indtil dette kan lade sig gøre, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Kommunen arbejder intenst på at få flere placeret i permanente boliger, da dette er bedre i forhold til integrationsindsatsen og dels er bedre i forhold til kommunens økonomi.

I forhold til vores Lokalområde, er kommunen ved at vurdere ombygning af følgende kommunale ejendomme:

Damsvej 4 og 6 (to boliger til to flygtningefamilier)

Bygårdsvej 9 (tre lejemål til flygtningefamilier)

(hhv. gl. lærerboliger og gl. børnehave)

Endvidere vil der snart blive boligplaceret flygtninge midlertidigt på Svingkærvej. (Tidl. "Velværestedet").

To far Lokalrådet har for nylig haft et indledende møde med en lille gruppe lokale borgere der godt vil være med til at opstarte byens "Venligboere".

Nærmere orientering om dette vil følge.Ole Bent Nielsen © 2017