Bestyrelsen

Bestyrelsen

Forsamlingshuset´s vedtægter kan ses her

 

Bestyrelsen konstitueret som følgende:

 

Formand Lis Nielsen tlf. 20 37 49 45 email: lan@mail.tele.dk

Næstformand Dorthe Dall

Kasserer Jesper Møller

Sekretær Ole B. Nielsen

Bestyrelsesmedlem Ulrich Steiness

Bestyrelsesmedlem Mikael Pederesen

Bestyrelsesmedlem Linda Møller

 

Beretninger og regskaber kan ses her

 

 

Referat fra generalforsamling 2014

Regnskab for 2013

Formandens beretning for 2013

 

Referat fra generalforsamling 2013

Regnskab for 2012 - Budget 2013

Formandes beretning for 2012

 

Referat fra generalforsamling 2012

Regnskab for 2011 - Budget 2012

Formandens beretning for 2011 kan ses her

 

Referat fra generalforsamling 2011

Regnskab for 2010 - Budget 2011 kan ses her

Formandens beretning for 2010 kan ses her

Ole Bent Nielsen © 2015